Вижте Хотел „Свети Константин” - Главатарци на по-голяма карта
Хотел Св.Константин България с. Главатарци яз. Кърджали Пощ. код: 6738 Отдел резервации: Симона Костадинова GSM: +359 898 608 509 email: info@hotelglavatarci.com Управител: Атанас Костадинов GSM: +359 898 666 377 GSM: +359 884 907 247                ©  Copyright Hotel St. Konstantin - Glavatarci 2012